Diety-hubnutí, on-line dietní poradce
 

Adipex retard

Adipex retard

Účinná látka přípravku Adipex retard je fentermin. Fentermin působí na centrální nervový systém a snižuje pocit hladu. Dalším efektem je urychlení metabolismu, díky kterému může docházet k přednostnímu spalování tuků.

Prolongovaný účinek

V léku Adipex retard je účinná látka vázána na pryskyřici (tablety obsahuji tzv. phenterminum resinatum), která zajišťuje postupné vylučování do organismu.

Tím je zajištěn prolognovaný (retardovaný) účinek a výrobce uvádí, že by měl pocit hladu být utlumen nejméně na 8 hodin.

Užívání

Zpravidla 1 tableta ráno.

Rizika

Důležitým rizikem je možnost vzniku závislosti a tolerace (oslabení účinku) při dlouhodobém podávání. Proto se doporučuje, aby nepřerušované užívání Adipexu retard nepřesáhlo 3 měsíce - poté by měla následovat nejméně stejně dlouhá přestávka.

Je třeba si uvědomit, že se jedná o koncepčně starý lék, který již byl v některých zemích EU stažen z trhu. Zřejmě jen nedostatek alternativ, ke čemuž došlo po stažení léků Lindaxa, Meridia a Sibutraminu, je příčinou, že se Adipex retard stále předepisuje, přestože byl kritizován.

Fentermin patří mezi látky, které jsou na seznamu dopingových látek, a není možné tedy Adipex retard užívat v době konání závodu.

Další informace:

Další přípravky s obsahem fenterminu

Léky s obsahem fentermin se ve světě prodávají pořadou obchodních názvů, např.: jako Adipex-P, Fastin, Obenix, Obephen, Panshape M, Phentercot, Phentride, Pro-Fast HS, Pro-Fast SA, Pro-Fast SR, Teramine a Zantryl.